COOKIE VERKLARING LECOT

 

1. Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatstDergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

 

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld. Lecot is een online-handelsplatform dat zich voornamelijk op de Belgische markt richt en bijgevolg de Belgische interpretatie volgt.

 

2. Welk nut hebben deze cookies?

 

Lecot wil je zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving, en over welke cookies zij gebruikt. Cookies helpen Lecot om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technischekeuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

 

Als je de website van Lecot wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen (zie ook de titel “Hoe kan ik mijn cookies beheren?”).

 

Wij gebruiken cookies om jouw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten teidentificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn. Het is mogelijk dat wij informatie opslaan die direct aan jou gerelateerd is. Wij gebruiken daarnaast mogelijk ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

 

3. Wat voor cookies gebruikt onze website?

 

Om de website van Lecot te consulteren, is het aan te raden om cookies te activeren op je computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op onze website te garanderen.

 

Als je niettemin liever cookies van Lecot wil beperken, blokkeren of verwijderen, kan je jouw browserinstellingen beheren zoals bij titel 6 beschreven.

 

First Party Cookies:www.lecot-raedschelders.com(website)Domeinnaam.

Doelstelling.

Cookie benaming.

Bewaarduur.

www.lecot-raedschelders.com

Functioneel/analytischFunctioneel

_utma; _utmb; _utmc; _utmt; _utmz*

ASPSESSIONIDQCQSARRR

Sessiecookie – 732 dagen.Sessiecookie.Wij verwijzen graag naar onze privacy verklaring voor meer informatie over gegevensverwerking door Lecot.

 

* First Party cookie die wordt aangeboden in samenwerking met addthis (Link Privacy Policy) en Google Analytics (Link Privacy Policy).

 

Third Party CookiesDomainnaam.

Doelstelling.

Cookie benaming.

Bewaarduur.

Privacy Policy.

.addthis.com

 

Sociale “bookmarking” dienst voor de analyse en bijhouden van (persoons)gegevens. (“tracking”)

uid

di2

uvc

loc

dt

um

uit

_atuvc

km_ab_cbp

km_ai

_conv_r

_conv_s

_conv_v

ssc

__atuvc

732 dagen

731 dagen

732 dagen

732 dagen

30 dagen

715 dagen

22 uren

453 dagen

120 dagen

365 dagen

180 dagen

Sessie cookies

365 dagen

723 dagen

426 dagen

Link.
4. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

 

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

 

Bij browser - Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'.

 • Op het tabblad 'Privacy', verplaats de instellingen- schuifknop naar 'laag' of ‘accepteer alle cookies' (instelling boven 'medium' schakelt cookies uit).

 • Klik op 'OK'.

 

Bij browser - Mozilla Firefox

 • Klik op 'Firefox' in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op 'Opties'.

 • Op het tabblad 'Privacy' , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.

 • Klik op 'OK'.

 

Bij browser - Google Chrome

 • Klik op 'Extra' bovenaan in uw browservenster en kies 'Opties'.

 • Klik op de 'Under the Hood' tab, zoek het gedeelte 'Privacy' en selecteer de knop 'Content settings'.

 • Selecteer nu 'Allow local data to be set'.

 

Bij browser - Safari

 • Klik op het pictogram 'Cog' bovenaan in uw browservenster en selecteer de 'Voorkeur' optie.

 • Klik op 'Beveiliging', vink dan de optie die zegt: 'Blokkeer cookies van derden en reclame cookies' aan.

 • Click 'Save'.

 

5. Ik kom niet uit België. Is er voor mijn land een andere vorm van toestemming vereist?

Het is mogelijk dat niet alleen Belgische onderdanen de web-applicatie bezoeken. De Europese lidstaten implementeren de cookiewetgeving vaak erg verschillend, zodat het voor de betrokkene moeilijk is om uit te maken hoe zijn of haar toestemming dient gegeven te worden. Lecot streeft ernaar de correcte implementatiewijze per lidstaat na te streven, voor zover dit technisch en materieel mogelijk is.

6. Wat zijn mijn rechten?

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken heb je als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Men kan als betrokkene volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op verzet: indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.

 • Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

 • Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacy Verklaring.Mocht je na het lezen van deze Cookie Verklaring (“Cookieverklaring”) toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via: info@lecot.be.